Hoe onderhoudsgeld berekenen?

29/04/2020

Het onderhoudsgeld voor de kinderen vormt vaak een struikelblok in de overeenkomst. Het onderhoudsgeld berekenen is namelijk geen evidentie. In België is er geen algemene berekenwijze die verplicht...

Het onderhoudsgeld voor de kinderen vormt vaak een struikelblok in de overeenkomst. Het onderhoudsgeld berekenen is namelijk geen evidentie. In België is er geen algemene berekenwijze die verplicht is om te gebruiken bij de berekening van onderhoudsgelden voor de kinderen. Hierdoor zijn er verschillende methodes ontwikkeld. Vele ervan zijn online terug te vinden met een calculator waarbij u een indicatie kan krijgen van de grootte van het onderhoudsgeld voor jullie kinderen in jullie situatie.

Hieronder kan u een overzicht en verwijzing vinden van enkele van de meest gebruikte calculators. Vele zijn gratis, maar de meest gebruikte calculator, namelijk die van de gezinsbond is wel tegen betaling. Hou er rekening mee dat deze calculators enkel een indicatie geven.

Uiteraard bekijken wij op basis van jullie persoonlijke situatie wat voor jullie het meest aangewezen bedrag als onderhoudsuitkering is en kunnen we dit fiscaal optimaliseren. Wij geven jullie ook een advies dat strookt met de berekeningen die de rechtbanken gebruiken, zodat een dure procedure zinloos wordt.

Meer informatie over onderhoudsgeld:

https://www.belgium.be/nl/familie/koppel/scheiding/onderhoudsgeld

Gratis calculators

Methode Renard: methode de veelvuldig gebruikt wordt, maar deze methode kan een vertekenend beeld geven bij hoge inkomens. Hieronder kan u enkele links naar gratis calculators vinden:

Methode Hobin:

Verder publiceert de gezinsbond jaarlijks een tabel met de minimumkost van kinderen. U kan deze tabel hier terug vinden: https://www.gezinsbond.be/Publicaties/Andere/Documents/Leeftijd.pdf

Betalende calculators

Betalende calculators geven u uiteraard een hogere kwaliteitsgarantie.

Calculator van de gezinsbond: een goede calculator voor ingewikkeldere berekeningen, maar tegen betaling: https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/onderhoudsgeldcalculator/Paginas/Default.aspx

Methode PCA-VOB: een soort van verbeterde versie van de methode Renard. Hieronder kan u de link van een calculator vinden, die tegen betaling kan verkregen worden. De prijs van deze rekentool is echter vrij hoog:

Methode Tremmery:

Indexatie onderhoudsgelden:

In de meeste gevallen worden onderhoudsgelden gekoppeld aan een index. Dit is meestal zo in vonnissen, maar ook vaak in akkoorden/dadingen. Onderhoudsgelden worden geïndexeerd aan de hand van de consumptieprijsindex.

Hieronder kan u de link naar de consumptieprijsindex vinden.

Consumptieprijsindex:  https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/consumptieprijsindex

Op onderstaande website staat een gratis rekenmodule om de consumptieprijs index te berekenen. Deze kan toegepast worden op onderhoudsgelden: https://ingentia-advocaten.be/indexberekening/

https://www.eclecticsite.be/amorti/gezondIndex.htm

Thema & ontwikkeling door GDV Web Solutions